Promedo

Інформаційна Система "Профілактичні медичні огляди"
Програмне забезпечення.
Сідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45519 від 05.09.2012.
Замовити ПЗ:
+380 (67) 503-28-33

Профпатологія

Професійні захворювання від впливу факторів виробничого середовища створюють серйозну медико-соціальну та економічну проблему. Щороку у світі, згідно з даними Міжнародної організації праці, трапляється 250 млн. нещасних випадків, принаймні 335 тис. з яких – смертельні (кожен 28-й з них - в Україні). Щорічно реєструється 160 млн. випадків професійних захворювань, економічні втрати суспільства від яких оцінюються у розмірі 4-5% світового ВВП, що становить 1231,3 млрд. доларів США (за даними Кацнельсон В.А., Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. тощо).

Працюючи в шкідливих та небезпечних умовах праці – це певна категорія робітників, умови праці яких пов’язані з впливом несприятливих факторів виробничого середовища, і можуть викликати професійні захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту інфекційних та соматичних захворювань, бути причиною раптового різкого погіршення здоров’я або смерті.

Медичні комісії по проведенню профілактичних медичних оглядів створюються на базі лікувально-профілактичних закладів, незалежно від форми власності, ліцензія яких включає вид медичної практики «Профпатологія».

Порядок проведення медичних оглядів зазначених категорій затверджено Наказом МОЗ України від 21.05.2007 р № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Підрозділи: