Promedo

Інформаційна Система "Профілактичні медичні огляди"
Програмне забезпечення.
Сідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45519 від 05.09.2012.
Замовити ПЗ:
+380 (67) 503-28-33

Міський центр профпатології в м. Києві

Адреса сайту МЦПП: http://mcpp.org.ua

На базі нашого центру незалежним розробником Слотвінським Володимиром Марковичем розроблена інформаційна система "Профілактичні медичні огляди" (скорочено: ІС "Промедо"), яка представлена на нашому сайті на сторінці: http://mcpp.org.ua/novinicentru.php?id=12


Про Центр

Згідно ст.17 Закону України « Про охорону праці», МОЗ України 21.05.2007 р затвердило наказ №246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», де визначені основні положення та порядок проведення профілактичних медичних оглядів. ГУОЗ та МЗ м. Києва спільно з Міською СЕС в свою чергу з метою поліпшення медичного забезпечення робітників міста Києва впровадило Спільний наказ 32/14 від 28.01.2008 р « Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці…», де враховані пріоритети медичного забезпечення працюючих киян.

Далі слід зазначити, що саме Міський центр профпатології відноситься до пріоритетних профільних медичних закладів міста , який забезпечує і пропонує високоякісну медичну допомогу як інвалідам праці ,так і та пацієнтам диспансерних груп ризику.

Основні напрямки роботи Центру

- надання висококваліфікованої спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної консультативно-діагностичної та лікувально-реабілітаційної допомоги хворим з професійними захворюваннями (включаючи особи з початковими, до клінічними проявами професійних захворювань) , особам диспансерних груп, що мають високі фактори ризику захворювань професійної етіології;

- здійснення експертизи професійної придатності працюючих в шкідливих і небезпечних умовах праці при наявності професійної, професійно обумовленої чи загальносоматичної патології, що може прогресувати під впливом професійного чинника;

- комплексне обстеження хворих, які мають ознаки професійного захворювання, з метою уточнення діагнозу;

- видача кваліфікованих рекомендацій щодо подальшого спостереження, лікування та реабілітації пацієнтів;

- вирішення конфліктних ситуацій і складних випадків експертизи професійної придатності, що виникають при проведенні попередніх та періодичних медичних оглядів працюючих в шкідливих і небезпечних умовах праці;

Порядок направлення

До амбулаторного консультативно-діагностичного відділення направляються працюючі на підприємствах ( організаціях, установах ) м. Києва за направленнями районних профпатологів та голів комісій з проведення профілактичних медичних оглядів:

- з підозрінням на розвиток професійного захворювання;

- з великим стажем роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, які мають загально соматичне захворювання, яке може прогресувати під впливом шкідливих та небезпечних умов праці;

- робітникі, що працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці у випадках, якщо за результатами попередніх та періодичних медичних оглядів виникає потреба в до обстеженні , згідно наказу №246 МОЗ України від 21.05.2007 ;

- в складних випадках експертизи професійної придатності;

- за заявами робітників та працедавців при необхідності проведення профілактичних медичних оглядів.

Графік роботи ЛЕК: ПН (14:00-18:00), ЧТ (14:00-18:00).

Запис по телефону: (044) 424-34-42

Умови звернення

За результатами проведення профілактичних медичних оглядів голова комісії формує список направлених до Міського центру профпатології і надсилає його працедавцю ( службі охорони праці ) та, відповідно, до Центру. Отримавши список направлених робітників, працедавець укладає договір з Центром про надання відповідних медичних послуг.

На базі Міського центру профпатології працює та надає консультації головний спеціаліст ГУОЗ та МЗ з професійної патології м. Києва, кандидат медичних наук - Гречківська Наталія Володимирівна.

У складі лікарсько-експертної комісії Центру працюють лікарі-науковці, кандидати медичних наук, доценти та асистенти Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця та лікарі-практики.

За період існування Центру було проліковано біля 10000 хворих, із них 1000 осіб з професійними захворюваннями та пацієнти диспансерних груп.

Міський центр профпатології належить до ГУОЗ та МЗ м. Києва.

Місцезнаходження Центру :

03115, м. Київ,вул..Відпочинку,11. КМКЛ №5.

Контактні телефони:

(044) 424-34-42, 451-28-23

(044) 450-82-55, 419-86-93

...