Promedo

Інформаційна Система "Профілактичні медичні огляди"
Програмне забезпечення.
Сідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45519 від 05.09.2012.
Замовити ПЗ:
+380 (67) 503-28-33

Технологія

Впровадження технології відбувається, як прийнято в усьому світі наступним чином. Програмне забезпечення надається Користувачеві на умовах Ліцензійної угоди, яка передбачає, що отримувач користується цією технології, але не є її власником. Власником технології залишається розробник. Саме слово "Ліцензія" - це і є "Право користування". Тому отримувач не має права передавати її третім особам ні в якому разі. Кошти які отримує розробник - це кошти не за програмне забезпечення, а за його встановлення, вправдження, адаптацію та функціонування належним чином, як це викладено в ліцензійній угоді, яка є частиною договору між отримувачем технології та її власником.

Завдання, які вирішує ІС «Профілактичні медичні огляди» (ІС « Промедо»)
 • Формування списків працівників для проходження профогляду (Підприємство).
 • Призначення відповідних пунктів додатків до наказу №246 (СЕС).
 • Обмін інформацією (списками та результатами) між комісіями та закладами контролю (СЄС, МЦПП). Можливість експорту даних в загальноприйнятих захищених форматах баз даних, для обміну даними з іншими установами, і для поповнення бази даних установ вищого рівня.
 • Організація проведення профоглядів комісіями.
 • Автоматизоване формування маршрута працівника-пацієнта - в залежності від пункту додатку наказу та інших індивідуальних особливостей пацієнта, програма вказує перелік необхідних консультацій та додаткових методів обстежень.
 • Генерування юридичної та фінансової документації (договори, рахунки, акти виконаних робіт). Шаблони цих документів зберігаються у відповідному адміністративному розділі системи КІС «Профогляд» та можуть бути змінені користувачем, що матиме відповідні права доступу.
 • Проведення розрахунківвартості. Розрахунки проводяться по фактично наданих послугах, в залежності від кількості пацієнтів, пунктів додатку наказів та індивідуальних фінансових умов (знижка).
 • Заповнення полів огляду та обстежень. Програма дає можливість медичному персоналу вхідні дані профогляду (скарги, анамнез, діагноз, дані досліджень тощо). Поля профогляду можуть заповнюються даними довідників (наприклад МКХ-10).
 • Формування обліково-звітної документації. Після заповнення полів даних, передбачених автоматизованим маршрутом і закриття всіх карток формуються звітні документи (заключний акт, додатки, звіти, медичні довідки).
 • Довідники. Програма містить довідники по напрямкам роботи комісій (наказ 246, ціни, мед. інформація).
 • Гнучкість у використанні. Обмін інформацією. Система може працювати як в складі локальної комп’ютерної мережі з центральним сервером і загальною базою даних, так і автономно, попередньо отримавши з сервера список пацієнтів на мобільне робоче місце (наприклад, ноутбук). Після проведення роботи на виїзді, мобільне робоче місце підключається до мережі і поповнює загальну базу новими даними.

Технологія використання ІС «Промедо» передбачає частково безпапірну технологію з використанням конфігурації системи на одне робоче місце, та повністю безпапірну технологію з використанням мережевої системи з оснащенням кожного лікаря окремим робочим місцем.

Впровадження технології передбачає:

1) Встановлення ПЗ на комп’ютери користувача (1 комп’ютер-одна ліцензія).

2) Налаштування та адаптація ПЗ до конкретних умов роботи користувача.

3) Навчання спеціалістів користувача роботі з ПЗ.

4) Технічне обслуговування роботи інформаційної системи.

5) Супровід – допомога в вирішенні конкретних завдань користувача, внесення можливих необхідних змін в налаштування ПЗ, яке з’являються в процесі користування.

6) Додаткове обслуговування - внесення змін в саме ПЗ за бажанням користувача.

Презентацію системи можна завантажити тут.

Загальний опис системи знаходиться тут.

Опис модулів програми знаходиться тут.