Promedo

Інформаційна Система "Профілактичні медичні огляди"
Програмне забезпечення.
Сідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45519 від 05.09.2012.
Замовити ПЗ:
+380 (67) 503-28-33

Структура ПЗ

Структура та склад ІС «Промедо»

 • Головний програмний колектор головне робоче місце системи в МЦПП, керує центральною базою даних.
 • Програмні клієнти системи – компютерні робочі місця зі своїми базами даних в лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ)-учасниках системи.

Склад головного колектора ІС «Промедо»

 • Головна программа – упорядковування доступу до системи (Promedo Collector), визов модулів.Ведення центральної бази даних, структурованої за районами міста та програмними клієнтами-учасниками.
 • Программа налаштування параметрів головного колектора.Управління списками персоналу, правами доступу, цінами та програмними формами введення даних.
 • Програмний модуль для формування списків (SpisPeперіодичних, SpisPoпопередніх).Ведення списків робітників для проходження профоглядів, призначення пунктів шкідливостей, розрахунок програм оглядів та досліджень.
 • Програмний модуль для фінансових розрахунків (FinPeперіодичних, FinPoпопередніх).Фінансові розрахунки вартості послуг.
 • Програмний модуль для супроводу інформації про медичні огляди та лабораторні дослідження (MedPe – періодичних, MedPo – попередніх).Проведення профоглядів за призначеними СЕС пунктами шкідливостей, генерація фінансової, юридичної, медичної, статистичної документації, накопичення та зберігання інформації з проходження профоглядів працівниками підприємств-клієнтів.
 • Програмний модуль статистики (StatPe – періодичних, StatPo – попередніх).Генерація звітної та статистичної документації.

Склад програмного клієнта ІС «Промедо»

 • Головна программа – упорядковування доступу до системи (Promedo), визов модулів.Ведення локальної бази даних ЛПЗ.
 • Программа налаштування параметрів програмного клієнта.Управління списками персоналу, правами доступу, цінами та програмними формами введення даних.
 • Програмний модуль для формування списків (SpisPeперіодичних, SpisPoпопередніх).Ведення списків робітників для проходження профоглядів, призначення пунктів шкідливостей, розрахунок програм оглядів та досліджень.
 • Програмний модуль для фінансових розрахунків (FinPeперіодичних, FinPoпопередніх).Фінансові розрахунки вартості послуг.
 • Програмний модуль для супроводу інформації про медичні огляди та лабораторні дослідження (MedPe – періодичних, MedPo – попередніх).Проведення профоглядів за призначеними СЕС пунктами шкідливостей, генерація фінансової, юридичної, медичної, статистичної документації, накопичення та зберігання інформації з проходження профоглядів працівниками підприємств-клієнтів.
 • Програмний модуль статистики (StatPe – періодичних, StatPo – попередніх).Генерація звітної та статистичної документації.


Функціональний склад модулів.

 1. Програмний модуль для формування списків (SpisPeперіодичних, SpisPoпопередніх).
 • Введення, зміна, експорт, імпорт списків робітників по підприємствах, друк.
 • Призначення пунктів додатків до наказу №246 – шкідливі та небезпечні фактори та умови праці, протипоказання, тощо.
 • Автоматичне створення програм оглядів спеціалістів та функціональних ті лабораторних досліджень у відповідності до пунктів наказів.
 • Розрахунки вартості проведення програм оглядів і досліджень та автоматичне створення на їх основі договірної документації, її супровід та друк.
 • Функції введення та редагування цінових політик медичного закладу.
 • Засіб виведення довідникової інформаціїї – загальні протипоказання та протипоказання за ДД 4 та 5.

 1. Програмний модуль для фінансових розрахунків (FinPeперіодичних, FinPoпопередніх).
 • Введення, зміна, експорт, імпорт списків робітників по підприємствах, друк.
 • Призначення пунктів додатків до наказу №246 – шкідливі та небезпечні фактори та умови праці, протипоказання, тощо.
 • Автоматичне створення програм оглядів спеціалістів та функціональних ті лабораторних досліджень у відповідності до пунктів наказів.
 • Розрахунки вартості проведення програм оглядів і досліджень та автоматичне створення на їх основі договірної документації, її супровід та друк.
 • Функції введення та редагування цінових політик медичного закладу.
 • Засіб виведення довідникової інформаціїї – загальні протипоказання та протипоказання за ДД 4 та 5.

 1. Програмний модуль для супроводу інформації про медичні огляди та лабораторні дослідження (MedPe – періодичних, MedPo – попередніх).
 • Засоби введення, корегування та допоміжної автоматизації інформації медичних оглядів та функціональних та лабораторних досліджень.
 • Довідник МКХ-10.
 • Друк медичної картки пацієнта і функціональних та лабораторних досліджень..
 • Засоби створення висновків медичної комісіїї.
 • Друк медичної довідки робітнику про проходження ним профогляду.
 • Засіб виведення довідної інформаціїї – наказ МОЗ України №246 з додатками.
 • Засіб виведення довідної інформаціїї – загальні протипоказання та протипоказання за ДД 4 та 5.

 1. Програмний модуль статистики (StatPe – періодичних, StatPo – попередніх).
 • Введення та зміна інформаціі до заключного акту.
 • Друк заключного акту та додатку.
 • Друк статистичних звітів.
 • Друк звітів спеціалістів медичного закладу.

 1. Програма налаштування параметрів.
 • Засоби налаштування шляхів до бази даних та інформацію про медичний заклад.
 • Засоби введення та зміни інформації про медичний персонал, пароль та група доступу та їх роль в системі АПК. Ролі в системі – це, наприклад, „Хірург”, „Офтальмолог”, „Медсестра” тощо. Група доступу – це „Головний лікар”, „Адімінстратор” – користувачі, які мають доступ до всіх функціональних властивостей програм; „Лікар-спеціаліст” - мають доступ тільки до своїх функцій в оглядах спеціалістів та дослідженнях в програмному модулі п. 2.3.; „Середній медперсонал” – мають доступ тільки до деяких функціональних та лабораторних досліджень в програмному модулі п. 2.3.
 • Основні прайси – довідники, які корегуються тільки у зв’язку зі зміною загальних ринкових чинників (в той час, як прайси в модулі п.2.2. є індивідуальними для кожного окремого підприємства-клієнта).
 • Засоби редагування форм (шаблонів) введення інформації про огляди та лабораторні і функціональні дослідження.