Promedo

Інформаційна Система "Профілактичні медичні огляди"
Програмне забезпечення.
Сідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45519 від 05.09.2012.
Замовити ПЗ:
+380 (67) 503-28-33

Опис системи

Інформаційна система «Профілактичні медичні огляди» (ІС «Промедо»)

Місія проекту: покращення показників здоров’я працюючого населення м. Києва за рахунок підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів працівників, працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці.

Мета проекту: Створення інформаційної системи та єдиної міської бази даних працівників, працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці в м. Києві.

Цілі проекту:

 • досягнення нового якісного рівня профілактичних медичних оглядів в м. Києві,
 • моніторинг динаміки показників здоров’я працюючого населення м. Києва,
 • моніторинг ефективності роботи комісій з проведення профілактичних медичних оглядів в м. Києві,
 • аналіз об’єктивної інформації про стан здоров’я працюючого населення м. Києва,
 • створення основи реалізації плану заходів з покращення показників здоров’я працюючого населення м. Києва.
 • створення основи для розповсюдження інформаційної системи в масштабах всієї України.

Юридична та методична основа: Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р №246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», та спільний наказ ГУОЗ та МЗ м. Києва спільно з Міською СЕС № 32/14 від 28.01.2008 р « Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці…».

Засоби просування проекту:

 • формування єдиного інформаційного простору з базами даних підприємств, медичних комісій, санітарно-епідеміологічної станції (СЕС) та Міського центру профпатології (МЦПП).
 • Налагодження чіткої взаємодії між учасниками інформаційної системи.

Завдання ІС «ПМО»:

 • досягнення нового рівня якості, об’єктивності та обліку і звітності при проведенні профоглядів,
 • підвищення швидкості, зручності, запровадження стандартизації вводу, збереження, обробки, обміну медичною, професійною, юридичною, організаційною, фінансовою інформацією, яка супроводжує профогляди.

Функціональне призначення ІС «Промедо»: автоматизація процесу вводу, збереження, аналізу, обробки та обміну інформацією, що супроводжує профогляди; централізоване накопичення даних в базах комісій, СЕС та МЦПП.

Користувачі та учасники:

 • Підприємства – відділ охорони праці, відділ кадрів;
 • СЕС;
 • Комісії з проведення профоглядів - менеджери, реєстратори, лікарі, медсестри, голова комісії;
 • МЦПП.

Розробники ІС «ПМО»:

 • Головний спеціаліст з профпатології м. Києва Гречківська Наталія Володимирівна – розробка методичної основи проекту.
 • Слотвінський Володимир Маркович, директор Студії «Програм-Арт» - розробка програмної постановки, програмна реалізація та програмне впровадження.

Прототипи або аналоги: невідомі.
Структура ІС «Профілактичні медичні огляди», рух документів та обмін даними між учасниками процесу

1


Завдання, які вирішує ІС «Профілактичні медичні огляди»

 • Формування списків працівників для проходження профогляду (Підприємство).
 • Призначення відповідних пунктів додатків до наказу №246 (СЕС).
 • Обмін інформацією (списками та результатами) між комісіями та закладами контролю (СЄС, МЦПП). Можливість експорту даних в загальноприйнятих захищених форматах баз даних, для обміну даними з іншими установами, і для поповнення бази даних установ вищого рівня.
 • Організація проведення профоглядів комісіями.
 • Автоматизоване формування маршрута працівника-пацієнта - в залежності від пункту додатку наказу та інших індивідуальних особливостей пацієнта, програма вказує перелік необхідних консультацій та додаткових методів обстежень.
 • Генерування юридичної та фінансової документації (договори, рахунки, акти виконаних робіт). Шаблони цих документів зберігаються у відповідному адміністративному розділі системи КІС «Профогляд» та можуть бути змінені користувачем, що матиме відповідні права доступу.
 • Проведення розрахунків вартості. Розрахунки проводяться по фактично наданих послугах, в залежності від кількості пацієнтів, пунктів додатку наказів та індивідуальних фінансових умов (знижка).
 • Заповнення полів огляду та обстежень. Програма дає можливість медичному персоналу вхідні дані профогляду (скарги, анамнез, діагноз, дані досліджень тощо). Поля профогляду можуть заповнюються даними довідників (наприклад МКХ-10).
 • Формування обліково-звітної документації. Після заповнення полів даних, передбачених автоматизованим маршрутом і закриття всіх карток формуються звітні документи (заключний акт, додатки, звіти, медичні довідки).
 • Довідники. Програма містить довідники по напрямкам роботи комісій (наказ 246, ціни, мед. інформація).
 • Гнучкість у використанні. Обмін інформацією. Система може працювати як в складі локальної комп’ютерної мережі з центральним сервером і загальною базою даних, так і автономно, попередньо отримавши з сервера список пацієнтів на мобільне робоче місце (наприклад, ноутбук). Після проведення роботи на виїзді, мобільне робоче місце підключається до мережі і поповнює загальну базу новими даними.